Groene daken zijn de toekomst

Groene daken zijn in opkomst in Nederland. Bij groene daken denk je waarschijnlijk als eerst aan daken met zonnepanelen die schone energie kunnen opwekken. Daarnaast moet je bij groene daken letterlijk aan ‘groene daken’ denken. Dit zijn daken die worden begroeid met planten. Deze groene daken hebben als groot voordeel dat ze isolerend werken, hierdoor wordt de kou in de winter buitengehouden maar ook de hitte in de zomer. Hierdoor hoeft er in winter de kachel minder vaak worden aangezet of in ieder geval op een lagere temperatuur en in de zomer kan de airconditioning op een standje lager.

De voordelen van groene daken

groen1Groene daken hebben als groot voordeel dat ze een isolerende werking hebben en milieuvriendelijk zijn. Wie kiest voor een groen dak kiest voor een beter milieu en daar kunnen inwoners van Den Haag sinds kort profijt van hebben door subsidie aan te vragen. De gemeente Den Haag heeft een budget vrijgemaakt voor de aanleg van groene daken zodat de inwoners van de gemeente beloond worden bij het meer duurzaam maken van hun huis. Wilt u subsidie aanvragen de aanleg van een groen dak? Klik hier.

Andere voordelen van groene daken zijn dat deze type daken helpen bij het terugdringen van schadelijke fijn stof. Fijn stof kan leiden tot astma, bronchitis en hart- en longziekten. Fijn stof is niet alleen schadelijk voor de gezondheid van mensen maar ook voor de bossen, planten, gewassen en zelfs gebouwen.

Een andere voordeel voor een groen dak is de waterhuishouding. Een groen dak gaat overlast bij regen tegen doordat het maar liefst 50% van de regenwater kan opnemen. Groene daken nemen het water op in de planten en geven het terug aan de atmosfeer. Een ander bijkomend voordeel hierbij is dat het rioleringsstelsel veel minder belast wordt. Groene daken kunnen zelfs worden ingezet bij het tegengaan van overstromingen.

Daarnaast helpt een groen dak ook bij geluidshinder, zorgt het voor meer groen in de steden en kunnen daken ook worden benut als terras, speelplek en kan het fungeren als schuilplek voor vogels en andere dieren. Bent u op zoek naar een professioneel dakdekbedrijf? Kijk eens op onze website.

Bedrijfsleven

groen2In Nederlands zien we groene daken ook steeds vaker terugkomen in het bedrijfsleven. Zo heeft de staatssecretaris van Economische Zaken vorig jaar september de ‘Green Deal’ ondertekend. Met deze deal wit de overheid meer groene daken realiseren in het bedrijfsleven. In Frankrijk is er onlangs een wet aangenomen waarbij commerciele gebouwen verplicht zijn om een dak te bedekken met planten en of zonnepanelen.

(240)