Werken in de ICT

Vrijwel alle bedrijven in de financiële dienstverlening (verzekeraars, intermediairs, banken en andere aanbieders van kredietfaciliteiten of spaarproducten) maken gebruik van diensten die ICT bedrijven aanbieden. ICT vacatures zijn in deze tijd veel aanwezig. Zij ondersteunen deze partijen voornamelijk op de volgende gebieden:

Klantwervingsactiviteiten door middel van prospectadressen

Uit lifestyle bestanden zoals dat van De Grote Consumenten Enquête, die voldoen aan relevante selectie criteria (bijvoorbeeld woonachtig in koopwoning, leeftijd 25 – 50 jaar, interesse in info over pensioenen, hypotheken, beleggen).

Uit adresbestanden met een interessant doelgroepprofiel.

Door het sponsoren van een vraag of antwoordkenmerk in De Grote Consumenten enquête om daarmee op exclusieve basis te beschikken over zeer waardevolle gegevens van consumenten die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in informatie over hypotheken, pensioenen, beleggen, lijfrente/koopsompolissen et cetera.

Door het huren van prospectadressen op basis van voorspellingstechnieken; op basis van een scoremodel kunnen de look-a-likes van de bestaande klanten uit externe bestanden worden geselecteerd en benaderd worden. Kijk hier eens voor meer informatie over folderverspreiding en het huis aan huis verspreiden van folders.

Verrijken van de klanten databases met sociodemografische, lifestyle en psychografische gegevens om hiermee analyses, voorspellingen en selecties uit te voeren op de eigen database. Dit om bijvoorbeeld:

  • Het inzicht in de klant(groepen) te vergroten
  • Doelgroepen te bepalen
  • Voorspellingen van potentiële kansen of klantwaarden te maken
  • Het succes van cross en upsell campagnes te verbeteren
  • Marketing acties te evalueren
  • Het uitvoeren van (complexe) analyses indien de capaciteit of de kennis binnen de eigen organisatie niet afdoende is.
  • Het controleren, corrigeren, verrijken en of actualiseren van adressen en overige klantengegevens met behulp van onze referentie data.
  • Geo marktprofiel

Betrouwbare en relevante consumenteninformatie
Met het Geo-marktprofiel analyse & segmentatie systeem beschikt u over betrouwbare en relevante consumenteninformatie. Betrouwbaar omdat de informatie met behulp van verschillende bronnen en enquêtes continu wordt ververst en relevant omdat u zelf bepaalt welke informatie van belang is.
Om verschillende marketing vraagstukken te beantwoorden kunt u beschikken over de volgende gegevens (uit het Geo-Marktprofiel klantkennis model):

Wie zijn uw klanten (demografie: welstand, gezinsfase, etc.)
Wat consumeren ze (lifestyle: media, vrije tijd, bezittingen, etc.)
Waarom consumeren ze (psychografie: status, veiligheid, impulsiviteit, etc)
Binnen de demografische-, lifestyle- en psychografische consumentengegegevens is er keuze uit verschillende data. Deze data worden geleverd met bijbehorende Anolis software.

Door uw database te verrijken met deze gegevens kunt u uw klantenbestand analyseren en segmenteren voor allerlei marketingdoeleinden, zoals:
Relaties indelen in relevante klantgroepen;
Profiel-analyses maken van uw klant(groepen);
Volgen van een ‘veranderend’ klantprofiel;
Doelgroepen bepalen;
Rendement op campagnes verhogen door middel van scherpere selecties;
Selecteren van look-a-likes van uw klanten;
Selectieve verspreidplannen maken voor huis-aan-huis acties;
Koop, betaal en responsgedrag voorspellen;
Gefundeerde mediakeuzes maken;
Content / tone of voice van communicatie bepalen;
Joint promotion partners zoeken;
Loyaliteitsprogramma invullen;
Klant- en doelgroeppenetraties, aantallen en vele andere zaken (geo)grafisch visualiseren.

(1)

Posted in ICT