Samenwerken, kun je dat leren?

Kun je samenwerken leren? Samenwerken wordt als een basisvaardigheid op de werkvloer beschouwd. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen het kan. We zijn allemaal volwassenen die in een team kunnen functioneren en uit een samenwerking het beste weten te halen, toch? In de praktijk blijkt het vaak wat lastiger dan je zou denken. Hoe geef je bijvoorbeeld opbouwende kritiek of gebruik je feedback functioneel? Of hoe zorg je dat iedereen in een vergadering zijn zegje kan doen én naar elkaar luistert? Samenwerken gaat niet altijd vanzelf, maar gelukkig is productief samenwerken te leren.

Het belang van samenwerken

Samenwerken is een vanzelfsprekendheid als je ergens anders dan in een eenmanszaak werkt. Een werkgever gaat er doorgaans van uit dat samenwerken iets is wat iedereen kan. Toch gaat door deze aanname veel productiviteit verloren. Niemand kan er de vinger opleggen waar de fout precies ligt. Iedereen werkt hard, maar toch blijft de winst uit. Het heeft iets van een kraan waar water uitkomt. Het buizenstelsel naar de kraan toe zit niet helemaal goed aangesloten, waardoor er water weglekt. Er komt wel water uit de kraan, maar niet optimaal. Zo kan dat ook met een samenwerking in een team zijn. Het werkt wel als iedereen net niet goed samenwerkt, maar niet optimaal. Er gaat veel energie en tijd verloren.

Samenwerken kun je leren door bewustwording van gezamenlijke doelen en verantwoordelijkheden

Voor een goede samenwerking moet je werken vanuit een aantal basisprincipes en je hier dus van bewust zijn. Een gezamenlijk doel moet bijvoorbeeld duidelijk zijn. Wat willen we uiteindelijk met het werk van dit bedrijf of onze organisatie bereiken? Je hebt om dit gezamenlijke doel te bereiken, ieder voor zich een eigen rol en verantwoordelijkheid. Voor een goede samenwerking is dus besef van deze verantwoordelijkheid belangrijk. Wat is jouw verantwoordelijkheid binnen een bedrijf en wat valt daar buiten? Respect voor elkaar en respect voor zijn of haar rol binnen een bedrijf of organisatie is hierbij verder belangrijk.

Samenwerken kun je leren, want goed communiceren kun je leren

De basis van samenwerken is communicatie. Want als de communicatie helder en duidelijk verloopt, weet iedereen wat het doel is en waar ieders verantwoordelijkheid ligt. Open communicatie gaat met respect en hoort bij respectvol met elkaar omgaan. Communicatie is een onderdeel van samenwerking wat je kunt leren en waaraan je kunt werken.

Training in samenwerking

Een training of workshop met je collega’s of voor jezelf is een goede manier (beter) te leren samenwerken. Een trainer weet de knelpunten in je communicatie en in je manier van samenwerken inzichtelijk te maken. Hij of zij reikt de juiste tools aan om beter te leren samenwerken. Een training om te leren samenwerken is een echte eye opener en een hulpmiddel voor verdere zelfontwikkeling.

Bron: Train2work.nl

(0)