Onnodige operaties stuwen zorgkosten

zorgverzekering 2016Jaarlijks zeker 25.000 patiënten in Nederland ten onrechte onder het mes, en daarmee worden de zorgkosten onnodig hoog. Dat zegt zorgverzekeraar CZ naar aanleiding van een eigen onderzoek. CZ onderzocht twaalf aandoeningen die doorgaans ook prima te behandelen zijn met medicijnen, zonder daarvoor eerst een operatie uit te hoeven voeren. Volgens CZ zien op jaarbasis ruim een half miljoen Nederlanders de operatiekamer van binnen.

Medicijnen

Volgens de zorgverzekeraar pleiten artsen in ziekenhuizen te gauw voor operaties. Zo zou in vijf procent van de gevallen de kwaal van de patiënt ook opgelost kunnen worden door medicijnen voor te schrijven. In de meeste gevallen gaat het om een rughernia. Zo’n twintig procent van de gevallen bedraagt een hernia. Daarnaast worden ook operaties aan spataderen en staar uitgevoerd, terwijl deze prima met medicijnen te behandelen zijn.
Daarnaast zouden KNO-artsen ook te snel mensen met een middenoorontsteking opereren. Volgens CZ kunnen artsen beter eerst een antibioticum voorschrijven.

Harde maatregelen

De zorgverzekeraar gaat harde maatregelen treffen tegen deze ziekenhuizen. Ziekenhuizen die geen grondige medische redenen op kunnen geven voor het feit dat zij meer operaties uitvoeren dan het landelijk gemiddelde, worden gekort.
Een woordvoerder wijst erop dat de maatregel hard nodig is om de afspraken tussen artsen, ziekenhuizen en de zorgverzekeraar te handhaven.

Betaalbaarheid

Een woordvoerder vertelt inderdaad de lont in het kruitvat te gooien door cijfers naar buiten te brengen. CZ heeft al eerder vriend en vijand verrast door lijsten te publiceren over ziekenhuizen die bovenmaats en ondermaats presteren met hun behandelingen tegen borstkanker.
Naar eigen zeggen doet de zorgverzekeraar dat, om zo de zorg in Nederland betaalbaar te houden. “Iedereen moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen”, aldus een voordvoerder. Toch slaat de zorgverzekeraar niet door in zijn drift de zorgkosten naar beneden te brengen. Een woordvoerder vertelt elke ingreep nauwkeurig te willen onderzoeken.

Verkeerde cijfers

De verzekeraar stelt dat arts en patiënt beter in gesprek moeten gaan over de best te kiezen behandeling. Zo opereren dokters niet alleen maar te snel, ook patiënten zouden te snel om een operatie te vragen.
De Orde van Medisch Specialisten is niet blij met de cijfers van CZ. Volgens de orde zou de zorgverzekeraar uitgaan van verkeerde cijfers, waardoor er een onjuist beeld ontstaat. Volgens CZ is dat echter niet het geval.

(101)