Aan de slag met digitale transformatie

Ook in Nederland kiezen steeds meer organisaties om een start te maken met digitale transformatie. Bij digitale transformaties kiest een organisatie ervoor om digitale middelen te benutten om de prestaties van de organisatie te verhogen.

Wat is het niet?

Een digitale transformatie mag echter niet verward worden met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Bij traditionele automatiseringen wordt een proces geautomatiseerd, zonder dat het noemenswaardig wordt aangepast. Dit is anders bij een digitale transformatie. Digitale transformaties zijn veel meer gericht op aanpassingen in het businessmodel, dan het veranderen van hoe processen worden uitgevoerd.

Het starten van een transformatie traject

Bij het starten van een transformatie traject zijn er 3 componenten waar integraal naar gekeken dient te worden:

  • Mensen: medewerkers zullen zich moeten aanpassen aan veranderingen. Dit kan zitten in een stukje omscholing, maar kan ook een aanpassing van de organisatiecultuur vereisen. Denk maar eens aan een medewerker die reageert via Twitter of Facebook op een klant; in plaats van zich te beperken tot een medewerker, kan deze reactie duizenden mensen bereiken. Organisaties zullen er over moeten nadenken hoe ze hun mensen door de transformatie heen leiden.
  • Technologie: welke technologie willen we als organisatie inzetten om onze klanten het beste te bedienen? Willen we online portals gebruiken om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen? Of wellicht willen we opkomende technologieën zoals de blockchain en internet of things gebruiken om onze business te ondersteunen?
  • Processen: hoe passen we onze bedrijfsprocessen aan een wereld aan waarin technologie een steeds grotere rol speelt? Hoe kunnen we zo snel mogelijk inspelen op de wensen van onze klanten?

Grootste struikelblok

Onderzoek van Harvard Business Review laat zien dat 63% van ondervraagde leidinggevenden culturele veranderingen als de grootste bottleneck voor succesvolle transformaties ziet. Houd er daarom rekening mee dat je personeel bij je (digitale) transformatie betrekt en ontwerp een verander programma om culturele barrières weg te nemen. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij een tevreden klant!

(42)

Posted in ICT