Brandveiligheid

Brandveiligheid en zelfredzaamheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft afgelopen april een rapport gepubliceerd over de brand bij Rivierduinen met als titel veronderstelde veiligheid. Aanleiding voor het onderzoek was het overlijden van 3 patienten als gevolg van de brand in de psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest.

Onderzoek

De onderzoeksvraag die de Onderzoeksraad zichzelf stelde was hoe het kon dat de brand zo ernstig afliep, ondanks dat de zorginstelling zich had ingespannen voor de brandveiligheid. Tevens werd er bekeken welke rol de zorginstelling, wet en regelgeving, gemeente, toezichthouders en branchorganisaties speelden. Het onderzoeksrapport is te vinden op de site van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Geconcludeerd werd dat de getroffen veiligheidsmaatregelen die de instelling had getroffen niet leidden tot een brandveiligheidniveau dat voldoende was om de patienten te beschermen tegen de gevolgen van de zich snel ontwikkelde brand. Directe oorzaken waren:

  • verminderde zelfredzaamheid van de patienten;
  • een nietbrandvertragende matras;
  • het lukte de BHVers niet om volgens het noodplan de brand te blussen en de deur van de brandruimte te sluiten. Ook konden zij de brandweer niet aangeven waar de mensen zich in het pand bevonden;
  • nietzelfsluitende slaapkamerdeuren;
  • onvoldoende snelle woningontruiming.

Belangrijk om te vermelden is dat de instelling wel voldeed aan de vereisten in wet en regelgeving. De benadering van de instelling was echter niet integraal en zo waren de brandveiligheidmaatregelen niet afgestemd op de mate van zelfredzaamheid van de patient. Het is van belang dit wel in onderlinge samenhang te beoordelen, aldus het onderzoeksrapport.

Onvoldoende risicobewustzijn in de sector

De Onderzoeksraad is het opgevallen dat zorginstellingen zich te veel richten op wet en regelgeving en zich onvoldoende bewust zijn van de risicos. Dit, ondanks dat de instelling primair verantwoordelijk is voor de gevolgen.

Bent u benieuwd naar informatie over een integrale benadering van brandveiligheid, neemt u dan eens contact op met Nibag. Nibag Brandveiligheid beoordeelt de aspecten van brandveiligheid in samenhang en heeft uitgebreide ervaring in de zorgsector.

(180)