Tips om te wonen met een lichamelijke handicap

Leven met een lichamelijke handicap brengt veel zorg met zich met zich mee. Tegenwoordig worden deze mensen gestimuleerd om toch zo zelfstandig mogelijk te leven. Dat is niet makkelijk, maar velen lukt het ook en daar verdienen zij alle respect van de wereld voor. Mensen denken vaak dat dit om een kleine groep gaat, maar niets is minder waar. In Nederland hebben ruim 1,7 miljoen mensen een milde of matige lichamelijke beperking. Dat is praktisch 10% van de Nederlandse bevolking. Maar hoe leven die mensen deze mensen nou precies precies?

Gearrangeerd wonen

Dit is een combinatie van begeleid en zelfstandig wonen. De cliënt wordt gestimuleerd mm zo zelfstandig mogelijk te leven en hij behoud de regie over zijn leven. Zijn woonruimte wordt vaak ook aangepast met voorzieningen, zoals een tillift, om bepaalde activiteiten te vereenvoudigen. Uiteraard staan mantelzorgers klaar om de cliënt te ondersteunen met activiteiten die niet mogelijk zijn. De afspraken worden nauwkeurig vastgelegd in een zorgleefplan die uitgebreid kan worden met afspraken, indien daar ruimte voor is.

Personenalarmering

Personelalarmering is een manier om familie, buren of hulpverleners op de hoogte stellen van een noodsituatie. Het werkt door middel van een apparaatje waarmee u een meldpost op de hoogte kunt stellen. U hoeft alleen maar een keer op de knop te drukken en de hulp is zo snel mogelijk onderweg. De personelalarmering is aantevragen via thuiszorgorganisaities en het zit soms inbegrepen in een het servicepakket van de woningstichting.

Hulp bij het huishouden

Als het u niet meer lukt om zelf het huishouden te doen, kunt u zelf hier hulp voor aanvragen, Via een particuliere instantie, al dan niet de gemeente. Bij de gemeente kunt u dit aanvragen bij de WMO. Hierbij komt het zociaal team kijken wat u zelf en/of met de hulp van uw omgeving kunt doen. Mocht huishoudelijke hulp nodig zijn, dan wordt er samen een plan opgesteld om het idee voor uw huishoudhulp vorm te geven.

Valpreventie

Ook zijn er voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat u valt. Elke dag een halfuur bewegen kan al veel verschil maken. Dit zorgt ervoor dat uw soepel zijn en u uw evenwicht behoudt. Natuurlijk is het niet voor iedereen even eenvoudig om aan die halfuur beweging te komen, maar in veel gevallen zijn er wel mogelijkheden. Ook is het een mogelijkheid om in uw omgeving te kijken of er een cursus valpreventie te vinden vis. Hier kunt u leren om te vallen op een manier dat u zo min mogelijk hinder ondervind.

(2)