Verdeling van een erfenis

We maken het allemaal weleens mee in ons leven, het verliezen van een dierbare. Dat kan plotseling zijn, bijvoorbeeld door een ongeval, of na verloop van tijd door een ziekte. In beide gevallen is het natuurlijk een verdrietige en nare gebeurtenis. Opeens wordt iemand uit ons leven gerukt waar we van hielden en die een belangrijke rol in ons leven speelde. Een periode van rouw en verwerking breekt aan, maar eerst moeten er een aantal belangrijke zaken worden geregeld, zoals de begrafenis en de afwikkeling van een eventueel testament.
Allerlei praktische zaken moeten worden geregeld, zoals het stopzetten van verzekeringen, het opheffen van diverse lidmaatschappen, een bankrekening die moet worden beëindigd, noem maar op. In de meeste gevallen krijgt degene die achterblijft daarbij hulp van vrienden en/of familie. Ze helpen met het regelen van de begrafenis, het schrijven van de rouwkaarten, enz. Natuurlijk is die hulp meer dan welkom, niet in de laatste plaats als mentale en emotionele steun. Zeker als het huis moet worden leeggehaald, kunnen de nabestaanden wel een steun in de rug gebruiken. Dan komen de herinneringen naar boven en dan is het prettig als er iemand in de buurt is voor mentale en emotionele steun.

Verdeling van de erfenis

Ook komt er een moment dat, indien aanwezig, het testament wordt voorgelezen door de notaris. In het testament staat wie wat uit de boedel krijgt. Het komt helaas regelmatig voor dat er binnen de familiekring ruzie uitbreekt onder de familieleden en erfgenamen van degene die overleden is. Zeker als er geen testament is komt dat regelmatig voor. De een neemt dat mooie schilderij mee uit het huis van de overledene zonder dat te overleggen met de andere nabestaanden, voor je weet slaat de vlam in de pan en ontstaat er een ruzie over de erfenis.

Advocaat erfrecht

erfrecht-advocaatIn sommige gevallen is het verstandig om een advocaat erfrecht in de arm te nemen om de erfenis juridisch te regelen. De erfrecht advocaat kan u helpen met de verdeling van de erfenis, met rechtszaken op het gebied van erfrecht, of bijvoorbeeld met de berekening van het kindsdeel waar u recht op hebt. Vaak is het orientatiegesprek kosteloos, maar dat moet u natuurlijk wel even navragen als u een advocaat, gespecialiseerd in erfrecht, in de arm neemt. Hij kan u in veel gevallen ook helpen met belastingtechnische zaken die verband houden met de erfenis, of u doorverwijzen naar een instantie die u daarmee verder kan helpen. Het is in ieder geval het overwegen waard, want er kunnen veel haken en ogen zitten aan de afhandeling van een erfenis.

(8)