Hoe zat het ook alweer met de energie van de toekomst?

Hoe zat het ook alweer met de energie van de toekomst? Deze zou gaan bestaan uit energie gewonnen uit duurzame energiebronnen. Waar we momenteel vooral afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zou dit in de toekomst moeten veranderen. Gaat ons dit lukken?

De energiedoelstellingen zijn duidelijk genoeg. Er moet wat gedaan worden aan de uitstoot van CO2 en aan de invloed van de fossiele brandstoffen op de rest van ons leven. Denk bijvoorbeeld aan de plastic verpakkingsmaterialen.

De vraag is of de Nederlandse overheid de doelstellingen voor het jaar 2020 gaat halen. De berichten hierover zijn bijzonder wisselend. In dat jaar moet veertien procent van alle energie uit duurzame bronnen gewonnen worden. Al sinds 2014 wordt duidelijk dat het moeilijk of zelfs helemaal niet mogelijk is om de doelstellingen te behalen, zo blijkt uit verschillende berichten in de media.

De grote vraag is of dit de oorzaak is van de overheid of dat er onvoldoende meegewerkt wordt. Het lijkt een kwestie van beide te zijn. In de eerste plaats heeft de overheid de afgelopen jaren nagelaten om bedrijven achter de broek te zitten, zo blijkt uit een artikel dat in maart van dit jaar verscheen in het Financieel Dagblad.

Omdat de druk vanuit de overheid uitbleef lijkt er nu een situatie te ontstaan waarbij boetes dreigen voor het bedrijfsleven. Bovendien vergt het aanleggen van de bronnen voor duurzame energie enerzijds een investering op basis van fossiele energiebronnen en anderzijds een platform onder bedrijven én burgers. Als het gaat om deze laatste groep valt er nog wel wat winst te behalen.

Het is vooral de Zuid-Hollandse actiegroep Ver-zet windmolen die zich roert als het gaat om de plaatsingslocatie van de windmolens. De actiegroep is van mening dat de locatie IJmuiden Ver een betere locatie is. Tijdens een van de uitingen van dit protest moest de burgemeester van Katwijk op 20 augustus gered worden door de KNRM toen hij het platform dat hij uitgekozen had in zee om te protesteren tegen de plannen niet meer kon verlaten.

Zonne-energie

In plaats van te kiezen voor windenergie zou het overigens ook mogelijk moeten zijn om te kiezen voor zonnepanelen. Toch geldt ook hiervoor dat deze gemaakt worden met behulp van fossiele brandstoffen en hoge plaatsingskosten met zich mee kunnen brengen. Daarnaast is het belangrijk te weten dat de hoeveelheid zonnepanelen op bijvoorbeeld een dak bepalend is voor hoeveel energie er opgewekt kan worden. Hoe meer panelen, hoe hoger de kosten en de impact op het milieu tijdens het fabriceren van de panelen. Echter, deze belasting zou omgebogen kunnen worden in positieve zin, wanneer er steeds meer duurzame energiebronnen beschikbaar komen.

Hoe zat het ook alweer met de energie voor de toekomst? Vertrouwen we op eerlijke duurzame energiebronnen, dan zal er nog aardig wat werk verzet moeten worden om de klimaatdoelstellingen voor 2020 te behalen. De tijd zal leren of Nederland in 2020 de doelstellingen heeft behaald.

Foto: Frank Jakobi.

(5)