Negatief denken kunnen jongeren goed

Veel kinderen en jongeren voelen zich gevangen in hun eigen gedrag. Ze gedragen zich zoals ze zich voelen en denken dat er geen andere mogelijkheden zijn. Zo zijn er kinderen die van nature zich snel aanpassen en meeveren met de wensen en ideeën van de ander. Het komt niet in hun op om zelf initiatief te nemen of ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Dit komt mede door de natuurlijke voorkeurshouding van kinderen en jongeren. De een is wat introverter dan de andere en dit uit zich al snel in gedrag. Deze kinderen en jongeren zijn sneller moe na contact in groepen en doen energie op door alleen te zijn. Ook zijn ze eerder goede luisteraars in de groep en geven extraverte kinderen en jongeren al snel veel ruimte.

Weerbaarheidstraining focust op kwaliteiten

Het is de kunst voor deze kinderen en jongeren om te kijken hoe ze hun introverte kwaliteiten kunnen uitvergroten. Bewustwording helpt hier al enorm bij. Vaak kunnen deze kinderen en jongeren erg goed luisteren en concentreren op een taak. Ook merken deze kinderen en jongeren vaak dat anderen naar hun toe komen om hun hart te luchten over iets dat is gebeurd. Ze tonen oprechte belangstelling en anderen vinden dit maar vaak erg prettig. In een groep kunnen deze kinderen en jongeren hun observaties goed delen en benoemen wat anderen hebben gezegd: dus jij wil dat we de meester om hulp gaan vragen, ik vind dat wel een goed idee! Of hierop inhaken en zeggen wat ze een beter plan vinden: dus jij vindt dat we de meester om hulp moeten vragen. Ik denk dat we net zo goed kunnen proberen het zelf op te lossen en na een halfuur alsnog hulp vragen als het niet lukt. Wat denkt de rest daarvan?

Hoe werken negatieve gedachten?

Op welke momenten luister je te veel terwijl je zelf wat zou willen zeggen? Wat doe je dan om in het gesprek in te breken? Dit kan heel vriendelijk door te zeggen dat je ook wat wil vertellen. Soms is dit niet genoeg en praten andere kinderen en jongeren alsnog over je heen. Verlegen kinderen en jongeren kunnen op dat moment denken: ‘Niemand luistert naar mij, ik heb toch niks interessants te vertellen’. Deze gedachte geeft een akelig gevoel en kan zich uiten in verdriet of frustratie. De vraag is of deze gedachte wel waar is. Mogelijk dat andere kinderen en jongeren te enthousiast zijn en graag willen vertellen over hun eigen ervaringen. Ze geven dan niet de ruimte die nodig is maar hebben op dat moment geen kwade bedoelingen. In tegenstelling tot wat verlegen kinderen en jongeren vaak kunnen denken. Een weerbaarheidstraining kind kan helpen bewust te worden van deze gedachten en kan helpen hier helpende gedachten tegenover te denken. Jong Assertief en sterk in je schoenen, zonder te veranderen van karakter!

(0)