Wat is een VvE?

De afkorting VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. Als u eigenaar bent van een appartement, bent u gezamenlijk met al uw andere medebewoners verantwoordelijk voor onderhoud aan het gebouwencomplex. Dit gebeurd via een zogenaamde Vereniging van Eigenaren. Als bewoners bent hier (verplicht) lid van. In de wet is vastgelegd dat iedere bewoners van een appartement aangesloten moet zijn van een VvE.

Als u bewoner of eigenaar bent van een op zichzelf staand gebouw (woning) is een VvE niet verplicht. Pas zodra het gebouw wordt opgesplitst in appartementen via een splitsingsakte zal er een Vereniging van Eigenaren moeten worden opgericht. Het bedrijf StedePlan is een VvE beheerder, voornamelijk actief in de regio van Amsterdam. Het bedrijf kan u als gebouwbeheerder helpen bij het oprichten van een VvE. Denk hierbij aan nieuwbouw appartementen of zodra een bestaand gebouw wordt opgesplitst in te verkopen appartementen. Bewoners zullen bij de koop van een appartement automatisch lid zijn van de betreffende VvE beheerder. Bewoners kunnen niet het lidmaatschap van een VvE weigeren of opzeggen. Dit hoort automatisch bij het pand.

Niet alleen bij appartementen kan een VvE van toepassing zijn. Ook bij bijv. een bungalowpark, op het moment het park bestaat uit meerdere woningen die onderdeel zijn van één object. Denk hierbij aan een parkeerdek. Op deze manier vallen de bungalows bij de verkoop onder VvE regels van appartementen. Ook al staan de gebouwen los van elkaar kan er dus sprake zijn van een VvE beheerder. De lidmaatschap kan alleen eindigen, zodra de eigenaar van het appartement stopt eigenaar te zijn. Dit is een groot verschil met reguliere situaties.

Wat doet een VvE beheerder?

Wat is het doel van een Vereniging van Eigenaren? De VvE is een stichting dat de gemeenschappelijke belangen behartigd van alle bewonders (als eigenaren). Het gaat hierbij om onderhoud aan het gebouwencomplex en de omliggende gebieden buiten, als onderdeel van het gebouwencomplex. Wat hier precies onder valt staat beschreven in een zogenaamde ‘splitsingsakte’. In de meeste gevallen gaat het om bijv. de gezamelijke lift, gallerij en gemeenschappelijke buitenruimte.

De VvE wordt aangestuurd door twee partijen, te noemen: Het bestuurd van de VvE en de algemene ledenvergadering. Er is een centraal aanspreekpunt, dat heet de beheerder of administrateur. Als het kleine VvE is kan de eigenaar van het gebouwencomplex zelf de adminstrateur worden. De bestuurder of administrateur adviseert de VvE en zorgt voor de uitvoering van taken. De uiteindelijke beslissingen worden genomen door de bewoners (eigenaren).

(1)