Ben je ondernemer, dan heb je ondernemingsrecht

Als ondernemer heb je dagelijks te maken met zaken die zomaar kunnen leiden tot een juridische kwestie. Het is daarom als ondernemer belangrijk om te weten wat je precies rechten zijn en welke hulp je hierbij kan zoeken. We noemen dit recht ook wel ondernemingsrecht. Hieronder noemen we enkele speerpunten voor ondernemingsrecht.

1. Onderverdeling

imagesOndernemingsrecht kan worden onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Rechtspersonenrecht heeft betrekking op alle rechtspersonen. Vennootschapsrecht gaat alleen over de besloten en naamloze vennootschap gaat.

2. Juridische situaties

Als ondernemer hoop je natuurlijk niet dat het gebeurt, maar soms kun je niet voorkomen dat je in juridische kwesties verzeild raakt. Je kunt het zo gek niet bedenken. Denk bijvoorbeeld aan een personeelslid die langdurig ziek is. Of een medewerker krijgt te maken met een bedrijfsongeval en stelt u aansprakelijk. Zo zijn er legio zaken te noemen.

3. Winstoogmerk

Het ondernemingsrecht is toegespitst op bedrijven met een winstoogmerk. Dat betekent dat u een commercieel bedrijf heeft dat erop gericht is om winst te behalen. Een stichting valt daar veelal buiten. Het ondernemingsrecht valt onder het privaat recht en houdt zich bezig met rechtspersonen, maar dan met het oog op bedrijven.

4. Dagelijkse situaties

We willen zeker benadrukken dat ondernemingsrecht iets is dat niet alleen in veel situaties aan de pas kan komen, maar ook gewoon iedere dag een rol kan spelen. Een bedrijfsongeval kan dagelijks plaatsvinden. Maar ook een meningsverschil met een klant of een ontslag zijn kwesties die dagelijks kunnen plaatsvinden. We hopen uiteraard niet dat het zo is, maar het is belangrijk om als ondernemer hier bewust van te zijn.

5. Fusies en overnamen

ONDERNEMINGSRECHT1Een fusie of overname van een bedrijf is vaak zeer ingrijpend. Ook hier spelen vaak allerlei zaken die nieuw zijn en gevoelens, rechten en vragen bij mensen met zich meebrengen. Er kunnen bijvoorbeeld geschillen zijn tussen aandeelhouders . Bij een dergelijke ingrijpende gebeurtenis als een fusie of overname speelt ondernemingsrecht vaak een zeer belangrijk rol. Een advocaat ondernemingsrecht kan hierbij goed adviseren.

6. Rechtsvorm

In het verlengde hiervan kun je als ondernemer ook te maken hebben met aanprakelijkstelling en schadeclaims of bij geschillen met medewerkers. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een medewerker van u het niet eens is met haar of zijn ontslag. Een ander voorbeeld is dat door uw bedrijf ergens anders schade is ontstaan. Ook hier geldt: ga op zoek naar een advocaat die hier gespecialiseerd in is en binnen uw budget valt.

(136)