De 5 Gouden tips om als ondernemingsraad meer invloed te krijgen (OR)

Het belangrijkste doel van de ondernemingsraad is het krijgen van invloed op besluiten. De ontwikkelingen en trends in organisaties gaan zo snel dat de manier om invloed te krijgen verandert. Hierbij 5 extra Gouden tips voor vernieuwende ondernemingsraden.

1) Kijk uit met pilots
De trend in organisaties is om dingen niet meer eindeloos te bedenken, maar gewoon op kleinere schaal uit te proberen (agile). Zo worden vaak pilots gestart om te te testen of een bepaald besluit kan worden genomen. Als de pilot slaagt, wordt het besluit genomen. Maar waar is de ondernemingsraad in dit besluitvormingsproces? Soms vist de OR achter het net omdat geen advies- of instemming wordt gevraagd voor een pilot (dat is immers geen besluit) en na het welslagen van de pilot feitelijk geen ruimte meer is om af te wijken. Zorg dus met deze argumentatie dat de ondernemingsraad betrokken wordt bij pilots die betrekking hebben op advies- of instemmingsgerechtigde onderwerpen.

2) Faciliteer bij werkgroepen en denktanks
De besluitvorming wordt steeds lager in de organisatie neergelegd. Daarmee komt het bestaansrecht van de ondernemingsraad in de huidige vorm steeds vaker onder druk te staan. Deze trend laat zich niet keren en gelukkig ook maar. Het is juist goed dat de medewerker meer invloed krijgt. Daarom is het belangrijk om jezelf als vernieuwende ondernemingsraad opnieuw uit te vinden en op een andere manier waarde toe te voegen. Dat kan door op een hoger abstractieniveau met de bestuurder in gesprek te blijven maar zeker ook door meer een faciliterende rol te nemen bij medewerkersparticipatie. Zo houd je controle over het proces van besluitvorming en zorg je dat de juiste mensen betrokken worden. Dit vraagt wel om anderen vaardigheden van OR-leden.

3) Houd grip op gemaakte afspraken met de bestuurder
Na het proces van advies- of instemming en het definitieve besluit verslapt de aandacht van de bestuurder en ondernemingsraad bij de uitvoering hiervan vaak. Het is ondoenlijk en ongewenst om de uitvoering helemaal te willen controleren. Toch wint de ondernemingsraad aan invloed als hij wel checkt of belangrijke besluiten correct worden uitgevoerd. Dat kan door de bestuurder er concreet over te vragen. Maar ook door managers te polsen. Zorg in elk geval dat je in de gaten houdt of de ondernemingsraad opnieuw advies- en instemmingsrecht krijgt bij uitvoeringsbesluiten als dat is bedongen.

4) Profileer je bij win-win onderwerpen
Er is een beperkt aantal onderwerpen waarbij de ondernemingsraad zowel bij de achterban als bij de bestuurder kan ‘scoren’, zoals Het Nieuwe Werken, ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Dit zijn de ‘win-win’ onderwerpen. Als bij deze onderwerpen vooruitgang wordt geboekt, is dit in het belang van de medewerker en van de bestuurder. Zo kan je snel resultaten boeken. Dat is niet met alle onderwerpen zo. Bijvoorbeeld bij secundaire arbeidsvoorwaarden die alleen maar geld kosten. Profileer je juist daarom met deze win-win onderwerpen.

5) Vraag door en zorg dat je zo eerder betrokken bent
Veel ondernemingsraden zeggen dat ze niet proactief kunnen zijn als de bestuurder ze niet informeert. Een waarheid als een koe. De nuance is echter dat ondernemingsraden dit soms te makkelijk zeggen. Ze zijn in overlegvergaderingen weinig assertief, laten zich aan de kant zetten met dooddoeners en vragen niet echt goed door. Hier is vaak nog wel wat te winnen. Zo kan je meer vragen stellen als: ‘Wat zijn belangrijke onderwerpen die de komende tijd op ons af gaan komen?’, ‘Wat staat er op de agenda van het MT?’, ‘Hoe staat het met …. (noem een onderwerp dat speelt zoals de verhuizing, de reorganisatie, MTO, etc.)?’, ‘Wat wil de directie gaan doen aan…. (achterblijvende resultaten, nieuwe concurrent, etc.)?’. Vraag ook een paar keer door. Schroom niet om te vragen wat de bestuurder concreet bedoelt of wat hij precies gaat doen. Meestal vinden bestuurders dat eerder een teken van kracht dan dat ze de ondernemingsraad te bemoeizuchtig vinden.

Wil je weten hoe je als ondernemingsraad meer invloed kan krijgen? Bel ons dan op 0626961659 of mail ons op 0626961659. Wij maken met plezier een OR-training of -cursus op maat.

(85)