Thermische olieketels en stoomketels niet ontworpen voor uw productielijn?

Dat misverstand is wijdverbreid en klopt niet. Thermische olieketels en stoomketels zijn tegenwoordig door de toegenomen technische mogelijkheden prima als maatwerk te plaatsen. In vergelijking met vroeger een hele verbetering. In onderstaand lijstje sommen we puntsgewijs nog even op waarom ook voor kleinere bedrijven een stoomketels een aantrekkelijk alternatief zijn.

De productie is snel opgestart

Stoomketels van oudere datum kampten nog al eens met een langere opstarttijd. Geen wonder, aangezien het water eerst op hoge temperatuur moet worden gebracht, voordat het wordt omgezet in stoom. De nieuwe generatie doet daar niet moeilijk over. Het opwarmen duurt drie minuten en vervolgens kan de productie of schoonmaak worden opgestart. Heeft u een kwaliteitskritisch bedrijf? Er is niets hygienischer dan stoom als ontsmetting. Zo worden stoomketels en de bijbehorende appendages gebruikt voor de beheersing van het klimaat in delicate ruimten. Denk daarbij aan ziekenhuizen of de bereiding van voedingsmiddelen.

Ruimtegebrek hoeft geen reden te zijn

Stoomketels en thermische olieketels zijn maatwerk. Het is dus ook aan u hoeveel ruimte u de installatie in beslag wilt laten nemen. Dat hoeft niet veel te zijn. Veel kleinere klanten hebben de beschikking over stoom, zonder dat de stoomketel in het ketelhuis hoeft te staan. Bijvoorbeeld om de simpele reden dat die er niet is. Of bijvoorbeeld omdat het stookhok al gebruikt wordt. Een prima alternatieve locatie van plaatsing is daarom een werkplaatsruimte of een andere facilitaire ruimte, zo zien wij bij klanten.

De leverantie van stoom kan ook prima tijdelijk

Een klant was getroffen door brand en was druk bezig om de zaak weer op de rit te krijgen. Op een alternatieve locatie moest daarom snel de productie weer worden opgestart. Scharff was met een mobiele stoomketel in staat om snel in te springen op de vraag van de klant. Inmiddels is de situatie weer genormaliseerd. De permanente opstelling is weer vol in bedrijf, maar dat kon omdat de installatie werd gerepareerd, terwijl de mobiele opstelling zijn uren maakte.

De certificering is standaardwerk

Certificering en controle zorgt voor het overgrote deel voor geen enkel bezwaar. Niet bij de controlerende instantie en niet bij de klant. Niemand zit namelijk te wachten op oponthoud door extra controle of aanpassing van een stoomketel of thermische olieketel. Door de goede conditie en de juiste instelling zijn de grootste problemen aan een ketel te voorkomen. Zo kan inspectie met een gerust tegemoet worden gezien.

 

(87)