Begrafenis in het geboorteland?

vergelijken-uitvaartverzekeringenNiet iedereen woont in het land waar hij of zij ook geboren is. Mensen wonen om talloze redenen in een ander land dan het land waar ze geboren zijn. Soms tijdelijk, maar vaak ook permanent. Mensen die voor het werk uitgezonden zijn naar het buitenland, wonen in de meeste gevallen tijdelijk in het buitenland. Maar er zijn ook mensen die geëmigreerd zijn naar het buitenland of hun land moesten ontvluchten wegens oorlogsomstandigheden. In ieder geval, in dergelijke gevallen hebben een aantal mensen de wens op papier laten zetten dat ze bij hun overlijden begraven willen worden in hun geboorteland. Die wens moet natuurlijk waar mogelijk worden gerespecteerd. Voor dergelijke gevallen bestaan er speciale buitenlandse uitvaartverzekeringen. Een dergelijke uitvaartverzekering vergelijken en afsluiten kan in veel gevallen online gebeuren. Mensen die na hun overlijden begraven of gecremeerd willen worden moeten er wel rekening houden dat er aan een aantal regels moet worden voldaan. Een stoffelijk overschot naar het buitenland brengen en daar begraven of cremeren gaat dus niet zonder slag of stoot, er komt dus het een en ander bij kijken. Zaken, die dus bij leven al geregeld moeten worden.

Benodigde papieren regelen

Ieder land stelt weer andere eisen aan het vervoeren van een stoffelijk overschat naar hun land en de het begraven of cremeren aldaar. In veel gevallen moeten er ook extra papieren worden geregeld. In verschillende landen moet het transport naar en begrafenis in dat land eerst worden gelegaliseerd door de ambassade. Meestal kunnen de familieleden die in het geboorteland leven dat het beste doen, omdat ze de taal spreken en de diverse regels en gebruiken kennen. Papieren die bijvoorbeeld overlegd moeten worden zijn, de akte van overlijden, het bewijs dat de overledene gebalsemd is, vergunning tot begraven, het paspoort van de overledene, enz.

Transport stoffelijk overschot

Uiteraard zal zo snel mogelijk het stoffelijk overschot naar het buitenland moeten worden vervoerd, waar de overledene is geboren. Maar voordat dat kan plaatsvinden, zullen er eerst aan een aantal regels moeten worden voldaan. Er is natuurlijk de overlijdensakte nodig en een kopie van het paspoort van degene die overleden is. De uitvaartverzorger zal ook de naam moeten hebben van het vliegveld waar het stoffelijk overschot zal aankomen en de adresgegevens van een familielid in het geboorteland van de overledene. Ook zal er contact opgenomen moeten worden met de uitvaartondernemer in de plaats waar de overledenen begraven of gecremeerd zal gaan worden. De uitvaartverzorger van uw uitvaartverzekering zal samen met de vliegmaatschappij, die de transporten van stoffelijke overschotten regelt, een vlucht boeken naar het land waar de begrafenis zal gaan plaatsvinden.

(18)